Trainingen

/Trainingen
Trainingen 2018-06-09T13:27:43+00:00

Beroepsstandaard voor de jeugd-en gezinsprofessionals en de jeugdzorgwerkers

In deze training maak je kennis met de beroepscode, met de richtlijnen en met het tuchtrecht. Je weet wat er van jou als autonome professional verwacht wordt. Daarnaast gaan we actief aan de slag met het moreel beraad, uitspraken van het tuchtcollege, de beroepscode en een door jou gekozen richtlijn.

Lees verder

Basistraining Complexe Scheiding

Deze 1-daagse basistraining is ontwikkeld vanuit de richtlijn Scheiden en problemen van jongeren. Onderwerpen: Het wettelijk kader en het hulpverleningskader, kenmerken van een complexe scheiding, probleemgebieden voor kinderen en jongeren, het escalerende conflict, meerzijdige partijdigheid.

Lees verder

Complexe Scheiding binnen de o.t.s.

deze 3-daagse training staat tijdens de eerste dag de visie, de uitgangspunten en de taak en rol van de jeugdbeschermer bij de aanpak van complexe scheidingen centraal. Tijdens dag 2 staan kennis en achtergrond in combinatie met het gesprek met ouders centraal en tijdens dag 3 staat het verhaal van het kind en het gesprek met het kind centraal.

Lees verder

Veilig Samen Bouwen 3-daagse training

Het veilig laten opgroeien van kinderen heeft meer kans van slagen als ouders met hun netwerk vanuit hun eigen kracht en wens tot verandering een plan voor de toekomst kunnen maken.

Lees verder

Veilig Samen Bouwen 2 ½ daagse training, module uit de Leergang Krachtgericht Werken

De training is, een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een jeugdige een probleem vormt. Deze op 2 ½ daagse module is voor medewerkers die reeds SNV en/of de module oplossingsgericht werken geschoold zijn.

Lees verder

Meldcode

In deze voor jouw organisatie op maat gemaakte training gaan we de 5 stappen van de meldcode nalopen. Wat betekenen deze voor jou binnen jouw organisatie en wat heb jij nodig om deze stappen te kunnen maken?

Lees verder

Het uitvoeren van de Gezags Beëindigende Maatregel

In deze training gaan we aan de slag met de visie van de Gezags Beëindigende maatregel en de methode voogdij, de verschillende domeinen uit de methode en de start en beëindiging van de maatregel.

Lees verder