Beroepsstandaard voor de jeugd-en gezinsprofessionals en de jeugdzorgwerkers

//Beroepsstandaard voor de jeugd-en gezinsprofessionals en de jeugdzorgwerkers
Beroepsstandaard voor de jeugd-en gezinsprofessionals en de jeugdzorgwerkers 2022-04-15T11:12:27+00:00

Module A, basis en Module B, verdieping

Ben jij al bekend met de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker? Heb je voldoende kennis van de richtlijnen om te weten wat er van je wordt verwacht? Weet jij wat er van jou verwacht wordt als je opgeroepen wordt door het Tuchtrechtcollege? Toets jij jouw handelen al aan de beroepsstandaarden? Ben je nieuwsgierig wat het tuchtrecht en de beroepscode nu voor jou werkwijze betekend? Zie je deze vragen als ondersteunend aan jouw ontwikkeling als autonome professional? Schrijf je dan in voor deze training.

Inhoud

In deze training maak je kennis met de beroepscode, met de richtlijnen en met het tuchtrecht. Je weet wat er van jou als autonome professional verwacht wordt. Daarnaast gaan we actief aan de slag met het moreel beraad, uitspraken van het tuchtcollege, de beroepscode en een door jou gekozen richtlijn.

Doel

 • De deelnemer heeft kennis over beroepsethiek, zoals de beroepscode voor de jeugdzorgwerker en de werking van het tuchtrecht.
 • De deelnemer kan denken, werken en handelen vanuit de beroepscode en de richtlijnen.
 • De deelnemer kan de kennis toepassen op lastige dilemma’s in de jeugdzorg en kan zijn keuzes hierin verantwoorden.

Werkwijze

 • Kennisoverdracht
 • Discussie
 • Reflectieopdrachten,
 • Filmpjes
 • Bespreken van dagelijkse dilemma’s uit de praktijk
 • Oefenen van vaardigheden
 • Huiswerkopdrachten
 • Eindtoets

Voor wie

De training is bestemd voor SKJ geregistreerde jeugdprofessionals.

Studiebelasting en studiemateriaal

Als voorbereiding op de training maakt de deelnemer een opdracht, tijdsinvestering 2,5 uur.

De 1e trainingsbijeenkomst, de basismodule is een bijeenkomst van 4,5 uur.

Tussen module A en module B zit minimaal een week, waarin de deelnemer een huiswerkopdracht maakt, tijdsinvestering 2,5 uur.

De 2e trainingsbijeenkomst, de verdiepingsmodule is een bijeenkomst van 4,5 uur

De deelnemer levert binnen 4 weken na de 2e trainingsbijeenkomst een take home toets in. Tijdsinvestering 3 uur.

De trainer geeft zijn beoordeling binnen 2 weken. Bij een onvoldoende beoordeling, krijgt de deelnemer 4 weken de tijd om een herkansing te maken.

Een certificaat wordt aan de deelnemer verstrekt indien de deelnemer 100% aanwezig is geweest, de huiswerkopdrachten heeft gemaakt en de toets door de trainer met een voldoende is beoordeeld.

Een studiemap wordt 2 weken voor de start van de training aan de deelnemer verstrekt.

Accreditatie

De training is door het SKJ geaccrediteerd en levert 14,4 punten op in het opleidingstraject voor Jeugdzorgwerkers, training gericht op beroepsethiek .

Aantal deelnemers

De groepsgrootte bedraagt maximaal 12 deelnemers.

Locatie

De training kan in company aangeboden worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

MEEK2 | https://meek2.nl/
Marie-José Knops | info@kind-in-t-zicht.nl | 06 55 06 33 41

Meer weten of inschrijven?

Neem contact met me op via het contactformulier of bel naar 06-55063341.

Contact