Home 2018-06-09T13:23:50+00:00

Door de eisen die de huidige maatschappij stelt aan ouders, kunnen er situaties ontstaan, waarbij de ouders de aandacht van het kind verleggen naar deze eisen. Het kind gaat even: “uit het zicht”. De jeugd- en gezinsprofessional of jeugdzorgwerker gaat in de samenwerking met de ouder(s) “het kind weer in het zicht” zetten.

En…..

Door de ontwikkelingen in het werkveld komen veel jeugd-en gezinsprofessionals of jeugdzorgwerkers in andere kaders, in andere samenwerkingsverbanden en binnen andere organisaties terecht, waarbij er tegelijkertijd een groot beroep wordt gedaan op de ontwikkeling van de professionalisering van deze werker.

Met oog voor deze processen zijn mijn trainingen aan professionals gericht op het ‘in het zicht houden van het kind’.

Kind-In-t-Zicht geeft trainingen aan Jeugd- en Gezinszorgprofessionals en Jeugdzorgwerkers. De trainingen zijn gericht op het handelen van de professional binnen zijn werkomgeving, vanuit de leervraag van de professional of zijn organisatie. Ook worden de trainingen d.m.v. een intake-gesprek op maat aangepast aan de situatie van de professional en zijn organisatie.