Training Complexe Scheiding binnen de O.T.S.

//Training Complexe Scheiding binnen de O.T.S.
Training Complexe Scheiding binnen de O.T.S. 2018-05-31T12:52:34+00:00

Praktische informatie

Duur: 3 dagen                       

Registerpunten SKJ: in aanvraag voor het formeel leren traject.

Locatie: in overleg met opdrachtgever

Voorafgaand aan de training wordt van deelnemers verwacht dat ze globaal kennis hebben genomen van methode Complexe Scheiding en het theoretisch fundament.

Inhoud

Dag 1:

Tijdens de eerste dag staan de visie, de uitgangspunten en de taak en rol van de jeugdbeschermer bij de aanpak van complexe scheidingen centraal. De jeugdbeschermer maakt kennis met het kader dat deze methode biedt. Er wordt geoefend met het nemen van regie en het sturen op het proces in het veranderingsproces naar gezamenlijk ouderschap na scheiding.

Dag 2:

In de 2e dag staan de kennis en achtergrond vanuit het theoretisch fundament centraal in combinatie met het gesprek met ouders. Het theoretisch fundament bij de methodiek biedt kennis en achtergronden die een helpend kader kunnen bieden bij de aanpak van complexe scheidingen. Kennis die nodig is om te kunnen interpreteren wat ouders en kind vertellen, om het gedrag van het kind uit te kunnen leggen, om ouders te helpen hun strijd anders te kaderen en te doorbreken en te kunnen werken aan een veilige omgeving.

Dag 3:

Het verhaal van het kind. Kinderen laten weten dat zij zich vaak niet of onvoldoende gehoord voelen binnen de hulpverlening. Zij willen vertellen wat er volgens hen zou moeten gebeuren en vinden het prettig als gezegd wordt dat de hulpverlener weet wat er aan de hand is en dat kinderen nooit schuldig zijn aan de scheiding. In dit deel van de training wordt de jeugdbeschermer kennis en vaardigheden aangereikt om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan.

Doelgroep

Voor uitvoerende jeugdbeschermers.

Trainers

Judith Pretter

Marie-José Knops

Werkwijze

In de training worden theorie, praktijkinbreng, reflecteren en oefenen met elkaar afgewisseld.

Onderwerpen

 • Methode Complexe Scheiding
 • Taak en rol binnen de o.t.s.
 • Het wettelijk kader en het hulpverleningskader
 • Kenmerken van een complexe scheiding
 • Probleemgebieden voor kinderen en jongeren
 • Het escalerende conflict
 • Meerzijdige partijdigheid
 • Het verhaal van het kind

Resultaat

Na de training:

 • Kunt u ouders in hun gezamenlijke ouderschap keuzes laten maken
 • Kunt u ouders informeren over de schadelijke effecten van hun gedrag voor hun kind
 • Weet u hoe u uit de strijd van ouders kunt blijven
 • Kunt u met het kind in gesprek gaan over de gevolgen van de scheiding

Interesse 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Marie-José Knops

06-55063341
info@kind-in-t-zicht.nl

Meer weten of inschrijven?

Neem contact met me op via het contactformulier of bel naar 06-55063341.

Contact